Ważna informacja

Absolwenci klas IV mogą odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sekretariacie 28 sierpnia (piątek) od godz. 12.00

Uczniowie obecnych klas IV mogą odbierać zaświadczenia potwierddzające kwalifikacje zawodowe w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Informacje dla nauczycieli

31.08.2015 (poniedziałek) odbędzie się:

o godz. 8.00 – spotkanie Zespołu Przedmiotów Zawodowych

o godz.9.00 – spotkania pozostałych Zespołów Przedmiotowych

o godz. 10.30 – Rada Pedagogiczna w sali 43