Ważne informacje

W dniach 4-5-6 maja - klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, klasa IIIE i klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy przychodzą według planu dostępnego w dokumentach w zakładce zastępstwa pod nazwą zmiany planu matury.

Od 7 maja wchodzi w życie nowy plan, dostępny od dnia 5 maja w zakładce plan lekcji

DEUTSCH WAGEN TOUR

SONY DSC

W środę 29.04.2015 gościliśmy w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile Deutsch Wagen Tour z Instytutu Goethego w Poznaniu ze wspaniałą moderatorką języka niemieckiego p. Justyną Wichłacz.