Informacja o podręcznikach

Informacje o podręcznikach dostępne w zakładce dla uczniów

Podręczniki będzie można zakupić w drugim tygodniu września na Giełdzie Podręczników.

Uczniowie klas pierwszych nie kupują podręczników do języków obcych. Rodzaj podręcznika będzie uzależniony od wyniku testu diagnozującego, który odbędzie się                          1 września 2015.