Uwaga absolwenci

Odbiór świadectw dojrzałości 3 lipca (wtorek) od godz. 11.00

Na podstawie komunikatu OKE w Poznaniu sprawdzanie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów wygenerowanego przez szkołę.