Jawny Rejestr Zbiorów Danych

Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szkole prowadzony jest Jawny Rejestr Zbiorów Danych w formie papierowej.
 
        Rejestr ten jest udostępniony do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych, w sekretariacie Szkoły, adres :     64-920 Piła, ul. Gen. Sikorskiego 73.