Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Materiały są dostępne także na stronie –  Kliknij

Załączniki:

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021- plik w wersji word

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021 – plik w wresji pdf

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN

Drodzy Maturzyści 2020


W związku z sytuacją pandemiczną, procedurami egzaminacyjnymi obowiązującymi w ZSG w Pile opartymi na wytycznych CKE, prosimy o przybycie na egzaminy w dniach 08 – 10 06 2020 według następującego harmonogramu:
godz.7.45 klasa IV a
godz. 8.00 klasa IV b
godz. 8.15 klasa IV h
8.30 – absolwenci z lat ubiegłych.
Prosimy o przybycie w stroju dostosowanym do egzaminu i warunków pogodowych. Prosimy nie zabierać telefonów i zbędnych przedmiotów.
Prosimy o przyjście w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, w rękawiczkach ochronnych, z własnymi długopisami z wkładem w kolorze czarnym oraz dowodem osobistym.
Ponadto na matematykę należy przynieść kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.
Jeżeli jest to konieczne można przynieść zamkniętą 0,5 l butelkę wody.
Przed wejściem do szkoły każdy zdający będzie musiał podpisać oświadczenie o stanie zdrowia, a zbędne przedmioty musi pozostawić w szatni w specjalnie przygotowanych, podpisanych workach.
W celu sprawnego poruszania się po szkole prosimy o punktualne przybycie, zachowanie dystansu społecznego oraz stosowanie się do poleceń nauczycieli.