Plan rad pedagogicznych

14.09.2017 Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego
28.09.2017 Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego

Analiza testów diagnozujących przeprowadzonych w klasach I

09.10.2017 Analiza egzaminów zewnętrznych
03.11.2017 Rada pedagogiczna szkoleniowa
18.12.2017 Klasyfikacja klas IV

Szkolenie z procedur egzaminacyjnych

17.01.2018 Klasyfikacja klas I-III
29.01.2018 Analityczna rada pedagogiczna