Plan rad pedagogicznych

14.09.2017Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego
28.09.2017Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego

Analiza testów diagnozujących przeprowadzonych w klasach I

09.10.2017Analiza egzaminów zewnętrznych
03.11.2017Rada pedagogiczna szkoleniowa
18.12.2017Klasyfikacja klas IV

Szkolenie z procedur egzaminacyjnych

17.01.2018Klasyfikacja klas I-III
29.01.2018Analityczna rada pedagogiczna