Plan spotkań z rodzicami

 

15.09.2017Informacja o egzaminach zewnętrznych

Spotkanie Rady Rodziców

16.11.2017Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach IV
19.12.2017Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach I-III
25.01.2018Podsumowanie I semestru