Plan spotkań z rodzicami

 

15.09.2017 Informacja o egzaminach zewnętrznych

Spotkanie Rady Rodziców

16.11.2017 Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach IV
19.12.2017 Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach I-III
24.01.2018 Podsumowanie I semestru