Plan spotkań z rodzicami

 

29.03.2022 Spotkanie z rodzicami.

W klasach IV technikum -informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych.

24.05.2022 Spotkanie z rodzicami– informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych.