Plan spotkań z rodzicami

 

10.09.2021 Informacja o egzaminach zewnętrznych

Spotkanie Rady Rodziców

17.11.2021 Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach IV

16.12.2021 Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach I-III

Wywiadówka semestralna w klasach IV

13.01.2022 Wywiadówka semestralna