Plan spotkań z rodzicami

 

10.09.2020 Informacja o egzaminach zewnętrznych

Spotkanie Rady Rodziców

12.11.2020 Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach IV

17.12.2020 Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach I-III

Wywiadówka semestralna w klasach IV

20.01.2021 Wywiadówka semestralna