Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin-zawodowy

Harmonogram egzaminów praktycznych