Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin zawodowy – zobacz