Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin-zawodowy

Informacja-o-egzaminach.