Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Aktualny TG.07 Harmonogram egzaminów praktycznych

Egzamin-zawodowy

Informacja-o-egzaminach.