Praktyki zawodowe

Lp KLASA ZAWÓD TERMIN
1. 3 H Technik hotelarstwa 02.01 – 30.01.2018
2. 2 H Technik hotelarstwa 03.04 – 04.05.2018
3. 2 H Technik technologii żywności 03.04 – 04.05.2018
4. 2 A Technik żywienia
i usług gastronomicznych
30.04 – 31.05.2018
5. 2 B Technik żywienia
i usług gastronomicznych
30.04 – 31.05.2018