Nabór

Lista osób przyjętych do Technikum nr 5 – Zobacz

Lista osób przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 – Zobacz

Lista kandydatów zakwalifikowanych – zobacz

Lista kandydatów niezakwalifikowanych – zobacz

Harmonogram_rekrutacji_do_szkół_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Informacje dotyczące naboru na stronie MEN

Załącznik nr 1-branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne

Załącznik nr 2-szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych

Wszyscy kandydaci do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych powinni korzystać z naboru elektronicznego na stronie: https://pila.edu.com.pl

Informacje warto przeczytać rodzice i uczniowie – zobacz

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile:

TECHNIKUM:
Zobacz        Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zobacz        Zawód: Technik hotelarstwa
Zobacz        Zawód: Technik organizacji turystyki
Zawód:       Technik Technologii Żywności

Branżowa Szkoła I stopnia
Zawód: Kucharz
Zawód: Przetwórca mięsa 
Zawód: Cukiernik
Zawód: Piekarz

Zawód: Kelner

Zawód: Pracownik obsługi hotelowej

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy gastronomii

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

WNIOSEK NA BADANIE-2020

Regulamin naboru

Po szkole podstawowej –   Kryteria 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Terminarz naboru -Technikum pobierz

Terminarz naboru – Branżowa Szkoła I stopnia – pobierz

Terminarz naboru – szkoły dla dorosłych – pobierz

Klauzula informacyjna/rekrutacyjna –pobierz

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wymagane dokumenty – 

Podania:

Technikum i BS I stopnia  2020  – pobierz

BS I stopnia specjalna 2020 – pobierz

Liceum i BS II stopnia 2020 – pobierz

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 2020 –  pobierz

Młodzieży składającej podania do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  nie obowiązuje nabór elektroniczny, należy zgłosić się osobiście do szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA

Proponowane kierunki kształcenia   2020/2021 

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej –pobierz

STROJE:

Kucharz          Hotelarz       Kelner

 

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Liceum dla Dorosłych –pobierz

Oferta edukacyjna dla dorosłych 2020/2021 

Regulamin rekrutacji dla dorosłych