Nabór

Informacje dotyczące naboru 2021/2022

Terminy postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

https://dokumenty.mein.gov.pl/4f54cb9b-99fa-4112-8fdd-4abe5d0afe8b/terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

 

Wszyscy kandydaci do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych powinni korzystać z naboru elektronicznego na stronie: https://pila.edu.com.pl

 

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile:

TECHNIKUM:
Zobacz       Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zobacz       Zawód: Technik hotelarstwa
Zobacz       Zawód: Technik organizacji turystyki
Zawód: Technik  technologii  żywności

Branżowa Szkoła I stopnia
Zawód: Kucharz
Zawód: Przetwórca mięsa
Zawód: Cukiernik
Zawód: Piekarz

Zawód: Kelner

Zawód: Pracownik obsługi hotelowej

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy gastronomii

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Kryteria naboru dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej

rok 2021/2022 pobierz

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – zobacz

Terminarz naboru -Technikum 

Terminarz naboru – Branżowa Szkoła I stopnia –

Terminarz naboru – szkoły dla dorosłych –

Klauzula informacyjna/rekrutacyjna –

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wymagane dokumenty – 

Podania:

Technikum i BS I stopnia    –

BS I stopnia specjalna  –

Liceum i BS II stopnia  –

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  –

Młodzieży składającej podania do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  nie obowiązuje nabór elektroniczny, należy zgłosić się osobiście do szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA

Proponowane kierunki kształcenia   2020/2021 

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej –pobierz

STROJE:

Kucharz       Hotelarz      Kelner

 

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Liceum dla Dorosłych –pobierz

Oferta edukacyjna dla dorosłych 2020/2021 

Regulamin rekrutacji dla dorosłych