Dokumenty szkolne

  • Statut szkoły,kliknij
  • Punktowe zasady oceniania zachowania w ZSG w Pile kliknij
  • Program wychowawczo-profilaktyczny, kliknij
  • Procedury korzystania z dziennika elektronicznego, kliknij