Dokumenty szkolne

  • Statut szkoły ,kliknij
  • Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kliknij
  • Punktowe zasady oceniania zachowania w ZSG w Pile, kliknij
  • Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczni-pedagogicznej w ZSG w Pile, kliknij
  • Program wychowawczo-profilaktyczny, kliknij
  • Procedury korzystania z dziennika elektronicznego, kliknij