Kadra

 

Dyrektor szkoły:Mrall Urszula
V-ce Dyrektor:Śmigielska Urszula
V-ce Dyrektor:Schött Violetta

PrzedmiotNauczyciel
BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I PRAWO PRACYmgr Urszula Mrall
BIBLIOTEKAmgr Joanna Rosa
mgr Krzysztof Bruzda
BIOLOGIAmgr Adela Pierzyńska
mgr Alina Strzelecka
CHEMIAmgr Urszula Śmigielska
mgr inż. Violetta Schött
FIZYKA I ASTRONOMIAmgr Mirosława Kluczka
GEOGRAFIAmgr Bożena Pachana
HISTORIAmgr Monika Wiśniewska
JĘZYK ANGIELSKImgr Anna Buchta
mgr Monika Rój
mgr Małgorzata Kania
mgr Paulina Grzeszczak
JĘZYK NIEMIECKImgr Alicja Komorowska
mgr Anna Ostrowska
JĘZYK POLSKImgr Joanna Danielewicz
mgr Joanna Rosa
mgr Beata Kret
MATEMATYKAmgr Mirosława Kluczka
mgr Katarzyna Plewa
mgr Karolina Gorszka
PEDAGOG SZKOLNYmgr Marzena Raźniewska-Nalepa
PRZEDMIOTY ZAWODOWEmgr Małgorzata Gzela
mgr inż. Grażyna Konieczna-Palacz
mgr inż. Janina Kubiak
mgr inż. Julia Piecyk
mgr inż. Jolanta Radziej
mgr inż. Wiktoria Smetana
mgr inż. Violetta Schött
mgr inż. Joanna Stadnik
mgr inż. Alina Strzelecka
mgr inż. Irena Wasik
mgr inż. Alicja Kamińska
mgr Julita Jurdzińska
mgr Monika Kurzajczyk
mgr Kamilla Rosa
mgr Lidia Kunicka
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆmgr Julita Jurdzińska
mgr inż. Ewa Kuźmińska
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAmgr Magdalena Szubert-Woziwodzka
RELIGIAks. Jacek Pływacz
ks. Piotr Pączkowski
INFORMATYKAmgr inż. Ewa Kuźmińska
WIEDZA O KULTURZELidia Bochan
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEmgr Monika Wiśniewska
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNEmgr Aleksandra Kropińska
WYCHOWANIE FIZYCZNEmgr Urszula Mrall
mgr Joanna Harenda
mgr Danuta Kreczmer
mgr Magdalena Szubert-Woziwodzka
mgr Marek Prywer
mgr Maciej Szymański