„Karnawałowe szwajcarskie fantazje z raclette”

DSCN0263

Dnia  21 stycznia 2014r. w ramach programu PTSM odbyła się impreza,

której celem było poznanie Szwajcarii, jej charakterystycznych dań z serem raclette i fondue oraz dobra karnawałowa zabawa  członków PTSM.
Na początku spotkania uczeń kl. II H Cz. Marciniuk przedstawił prezentację z informacjami o Szwajcarii i  kilka uwag  o daniach z serem raclette. Następnie odbyła się degustacja dań z grilla z serem raclette. Ponieważ ser wydawał „nietypowy zapach”, więc nie wszyscy uczniowie byli chętni do spróbowania tych dań. Fantazja  grillowych dań  była nieoczekiwana i nietypowa .  Podczas grillowania zachęcaliśmy do wspólnej zabawy przy teledysku Pharrella Williamsa „Happy”, pragnęliśmy  manifestacji radości i okazania faktu, że ” ZSG is also HAPPY!!!!!!
Zimowa aura jest jednak niesprzyjająca, więc  utwierdziliśmy się w przekonaniu, że z nakręceniem teledysku poczekamy do wiosny!

Organizatorzy PTSM

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zawód:   Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
prac porządkowych w części noclegowej hotelu;
prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego;
prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców, sporządzaniem   potraw i napojów;
prac związanych z działalnością pralni hotelowej;
prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych;
prac pomocniczych związanych z pielęgnacją  roślin ozdobnych,
prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie    hotelowych  terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją T.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi  hotelarskie   i  uzyskują tytuł  pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  może być zatrudniony w :
pensjonatach;
motelach
domach wycieczkowych;
schroniskach;
schroniskach młodzieżowych;
innych obiektach świadczących usługi noclegowe.