2h
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 obs inf w tu-1/2 KE 43 org usł tur-1/2 RO 11
tech pr w h1-2/2 GM 43
geogr. turys-1/2 PB 13
działal. rec-2/2 GM 43
geogr. turys-1/2 PB 13
mark. usł. h-2/2 RO 14
zaj.z wych GM 5
2 8:50- 9:35 geogr. turys-1/2 PB 13
tech pr w h1-2/2 GM 43
u_inny-1/2 Ko 27
pod dział pr-2/2 JJ 21
mar. usł. tu-1/2 RO 18
tech pr w h1-2/2 GM 43
j.angielski-1/2 AB 36
j.angielski-2/2 _M wer _M
pdst dział w-1/2 JJ 21
org. pr. w h-2/2 RO 5
3 9:45-10:30 r_geografia PB 13 j.polski KB 23 u_hist.i sp. WM 18 u_hist.i sp. WM 18 z_angielski-1/2 _M wer _M
obsł inf w h-2/2 KE 21
4 10:40-11:25 j.niemiecki-1/2 Ko 27
j.niemiecki-2/2 OA wer OA
obs inf w tu-1/2 KE 43
org. pr. w h-2/2 RO 1
r_geografia PB 13 inf tur-1/2 RO 17
działal. rec-2/2 GM 43
obsł. turyst-1/2 RO 5
obsł kon1-2/2 WI 39
5 11:40-12:25 j.polski KB 23 inf tur-1/2 RO 1
obsł inf w h-2/2 KE 43
r_matematyka KW 14 matematyka KW 14 obsł. turyst-1/2 RO 1
obsł kon1-2/2 WI 39
6 12:30-13:15 j.polski KB 23 j.angielski-1/2 AB 36
j.angielski-2/2 _M wer _M
wf-1/2 HJ g-1
wf-2/2 KD g-2
r_matematyka KW 14 org usł tur-1/2 RO 14
usł ży w h1-2/2 KP 1
7 13:20-14:05 matematyka KW 14 j.niemiecki-1/2 Ko 27
j.niemiecki-2/2 OA wer OA
wf-1/2 HJ g-1
wf-2/2 KD g-2
obsł. turyst-1/2 RO 18
pod dział pr-2/2 JJ 21
mark. usł. h-2/2 RO 5
8 14:10-14:55   religia PZ 17 religia PZ 17 wf-1/2 HJ g-3
wf-2/2 KD g-1
 
Obowiązuje od: 20.05.2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum