Podręczniki 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników na nowy rok szkolny 2019/2020

Technikum nr 5

Klasy I po gimnazjum

Klasy I po szkole podstawowej

Klasy II

Klasy III

Klasy IV

Branżowa Szkoła I stopnia

Klasy I po gimnazjum

Klasy I po szkole podstawowej

Klasy II

Klasy III