Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu

Tytuł projektu : Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu

Dzięki udziałowi w stażu powstała mini książka kucharska z najważniejszymi przepisami kuchni tureckiej. Uczniowie biorący udział w projekcie dokonali selekcji pyszności tureckich i zebrali je w jednym miejscu. Znajdują się w tu przepisy w języku polskim i angielskim.- zobacz

 

Formularz zgłoszeniowy III 2022

Umowa

Zapytanie ofertowe na bilety lotnicze

Zapytanie ofertowe na bilety lotnicze

Umowa na zakup biletów do Turcji

Formularz zgłoszeniowy bilety I 2022

 

Wyniki rekrutacji uczestników projektu

Wyniki rekrutacji uczestników projektu- II tura

Plan godzin z języka angielskiego

 

Plan godzin z języka angielskiego- II tura

Zajęcia z angielskiego w ramach Erasmus+ POWER

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz_zgłoszeniowy

Regulamin staży zagranicznych Turcja

Programy praktyk

Plakat

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2020
i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 64698,00 EURO tj. 275801,10 PLN.

Opis projektu

Projekt- Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu, jest dedykowany uczniom Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w ramach konkursu 2020 Akcja KA102– Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Zgodnie z założeniami, w projekcie mają wziąć udział dwie 15- osobowe grupy młodzieży kształcącej się w zawodach:
• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• technik hotelarstwa
• kucharz
• 4 opiekunów kadry pedagogicznej.
Partnerem szkoły jest Anatolia – Avrasya kamuoyu araştırmaları merkezi Güvenlik mh. 281.sok.No:28/2 Muratpaşa – ANTALYA TURCJA (www.anatoliamobility.com). Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w mobilnościach w zakresie programów Erasmus+. Personel Anatolia – Avrasya kamuoyu araştırmaları merkezi Güvenlik mh uczestniczył w realizacji wielu projektów oraz współpracował z partnerami z różnych krajów.
Głównym celem projektu jest:
• poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów kształcących się w zawodach gastronomicznych i hotelarskich,
• partycypowanie w praktykach zawodowych poza granicami kraju, co stanowi doskonałą okazję na wyrównanie szans uczniów pochodzących z terenów wiejskich i małych miast na europejskim rynku pracy,
• zwiększenie naboru poprzez uatrakcyjnienie kształcenia,
• nabycie przez uczniów umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej,
• nabycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
• zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych w związku z chęcią uczestnictwa w ciekawych praktykach,
• poznanie kultury i obyczajów Turcji
• nawiązanie przez uczniów nowych znajomości i przyjaźni w ramach współpracy z przedstawicielami innych krajów.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie ,,Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” młodzież zdobędzie kolejne doświadczenia oraz podniesie umiejętności językowe. Staż zagraniczny pozwoli na ciągły rozwój oraz poszerzanie kontaktów w sferze zawodowej i osobistej.