Rada rodziców

Spotkanie z rodzicami –

 

Informacja

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży – kliknij logo

inter-risk


W skład Rady Rodziców działającej przy ZSG w Pile wchodzą członkowie klasowych rad rodziców, którzy spośród siebie wybierają Prezydium Rady Rodziców.

Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Rady Rodziców. Tematyka spotkań związana jest z bieżącą pracą szkoły.

W miesiącu wrześniu br. na spotkaniu Rady Rodziców odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców.

W spotkaniach Prezydium uczestniczą dyrektor szkoły p. Urszula Mrall oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej p. Jolanta Radziej.


Inspektor BHP

godziny pracy: od poniedziałku do piątku według potrzeb

kontakt: tel./fax (67)212-34-01; tel.(67)210-93-55


Drodzy Rodzice!

Podajemy numer konta bankowego, na które również można dokonywać wpłat na RADĘ RODZICÓW:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile

ul. Gen. Sikorskiego 73; 64-920 Piła

50 1090 1320 0000 0000 3200 7715

Składka roczna wynosi 60 zł – można wpłacać w ratach!

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy! 🙂


Szkoła i rodzice wobec zagrożeń zobacz.