Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy

Projekt realizowany ze środków EFS, POWER Konkurs- 2018, w ramach projektu: ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów kadry kształcenia zawodowego”.

O PROGRAMIE

Informacja o projekcie

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

NASZE DZIAŁANIA

Portugalia czeka

Przygotowania do wyjazdu

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe nr 14 (ubezpieczenie uczestników)

Zapytanie ofertowe  nr 7 ( usługi transportowe)

Zapytanie ofertowe nr 6 ( szkolenie z zakresu zachowań w sytuacjach kryzysowych)