Wycieczka przedmiotowa dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

W dniu 8 lutego 2019 roku odbyła się wycieczka przedmiotowa dla uczniów kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej do punktu handlowego w celu zapoznania się z rodzajami środków do malowania i konserwacji różnych powierzchni oraz sprzętem malarskim. Pracownik punktu handlowego pokazał rodzaje sprzętu do malowania farbami emulsyjnymi, olejnymi, akrylowymi, ochrony drewna i metali. Przedstawił rodzaje farb do wnętrz i ich charakterystykę. Młodzież zobaczyła kilkadziesiąt próbek standardowych kolorów.