Uwaga uwaga!!!

Uczniowie klas kończących na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego mogą się ubiegać o stypendium Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Informacje o możliwości uzyskania Stypendium Starosty Pilskiego dostępne na stronie Starostwa.
Regulamin Stypendium i wniosek: