Cukiernik

Zawód: Cukiernik
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych
sporządzania półproduktów cukierniczych
sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
dekorowania wyrobów cukierniczych

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją  T.4.  Produkcja wyrobów cukierniczych i  uzyskują tytuł cukiernika.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik może być zatrudniony w:

zakładach wytwarzających ciasta,
wyroby czekoladowe,
lody,
pieczywo cukiernicze,
wyroby karmelowe
i inne.