Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od środy 25 marca 2020 r. rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia lekcyjne prowadzone metodą nauczania zdalnego.
Wszyscy uczniowie są zobowiązani do realizacji treści programowych.
W celi sprawnego prowadzenia zajęć każdy uczeń musi:
– sprawdzać regularnie 2 razy dziennie maile na e-dzienniku
– sprawdzać regularnie 2 razy dziennie mail klasowy, założony oddzielnie dla każdej klasy(szczegóły na e-dzienniku)
– realizować bieżący materiał poprzez lekcje on-line prowadzone przez nauczycieli
– realizować przydzielone przez nauczycieli zadania
– odsyłać zgodnie z terminem przydzielone przez nauczycieli zadania
Wykonane zadania będą oceniane zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z wychowawcą klasy lub nauczycielem uczącym.