Informacja

24 października 2019 roku
na lekcjach 1, 2, 3 klasy 2h i 2t
pod opieką p. B. Pachany i p W. Orzechowskiego
biorą udział w VII Pikniku Technicznym
w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
Wyjście klas o godzinie 8.20