KOŁO NAUKOWE w Poznaniu

komDnia 9 maja 2012 roku uczniowie z klas należących do projektu  KLUCZOWE KOMPETENCJE  wzięli udział w zajęciach KOŁA NAUKOWEGO  w Poznaniu.Realizowane były następujące tematy:
Matematyka – „ Elementy statystyki „
Przedsiębiorczość – „Zawieranie umów”
Język angielski – Moje miejsce na ziemi –mój dom”. Projekt interkulturowość.
Technologia informacyjna – „ Moja strona internetowa”.
W zajęciach brało udział 40 uczniów pod opieką Pań: Urszuli Śmigielskiej, Anny Pertek , Alicji Kamińskiej  oraz Aliny Strzeleckiej.
Uczniowie bardzo aktywnie realizowali powierzone zadania , co przyniosło im wiele satysfakcji .