Pasowanie „pierwszaków”

Dzisiaj odbyło się pasowanie klas pierwszych. W związku z pandemią miało ono innych charakter niż bywało to do tej pory. Tym razem pani Dyrektor z opiekunem SU przyjęli ślubowanie pojedynczo w poszczególnych klasach. Uczniowie poczuli ciężar kucharskiego wałka na swoich ramionach oraz otrzymali przypinkę z kotem na znak przyjęcia w poczet uczniów ZSG. Nasze pierwszaki w ramach jedynego zadania miały przygotować plakat charakteryzujący klasę. Komisja w której skład wchodziła Dyrekcja szkoły uznała, że prace klas 1c, 1b i 1h były tak fajne, że w ramach nagrody klasy będą zwolnione z odpytywania w jednym wybranym dniu.