Piekarz

Zawód: Piekarz
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich
sporządzania półproduktów piekarskich
dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie
przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją  T.3  Produkcja wyrobów piekarskich   i  uzyskują tytuł piekarza.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może być zatrudniony w:

zakładach piekarskich
zakładach gastronomicznych
punktach zbytu pieczywa
w przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i wyroby piekarnicze,