„Podziel się sobą – oddaj krew”

16 kwietnia 2018r. przy Starostwie Pilskiem odbyła się mobilna zbiórka krwi. „Zapotrzebowanie na krew ciągle wzrasta, natomiast liczba krwiodawców ma tendencje spadkowe. Bez dobrej woli i ofiarności honorowych dawców krwi nie zdołamy odmienić tej tendencji. Krew jest lekiem, który możemy pozyskać jedynie dzięki dobroci ludzkiej, tylko człowiek może podarować go drugiemu człowiekowi, często jako dar szczególny – bo dar życia”. Nasza szkoła wsparła akcję Starostwa i przyłączyła się do niej, a honorowymi dawcami byli: Mateusz Król, Natalia Bilska, Łukasz Górczewski, Patryk Barańczyk, Monika Pohl. Adrian Augustyn, Justyna Kadzban, Patrycja Kurzajczyk, Jakub Krzyżaniak i Oskar Skawski. Opiekunem był: p.Maciej Szymański.