Quiz „Bezpieczny Internet”

9 lutego 2018 r. odbył się Quiz „Bezpieczny Internet”.
Swoją wiedzę sprawdzili przedstawiciele wszystkich klas technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Młodzież odpowiadała na pytania o charakterze zamkniętym, które dotyczyły zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
O wygranej decydowały: ilość poprawnych odpowiedzi oraz najkrótszy czas przeznaczony na odpowiedzi.
Wyniki Quizu
I miejsce – przedstawiciel klasy 2h Filip Krysa
II miejsce – przedsawiciel klasy 4b Hubert Palicki
III miejsce przedstawiciel klasy 3a Adrian Surma
Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorem konkursu była pani Ewa Kuźmińska