Szkolny etap XX Konkursu Matematycznego „EUKLIDES”

14.12.2018r. został przeprowadzony szkolny etap XX Konkursu Matematycznego „EUKLIDES”. Zakres wiedzy i umiejętności obejmował treści z podstawy programowej dla gimnazjum oraz treści programowe z podstawy programowej dla szkoły średniej, w tym takie zagadnienia jak działania w zbiorze liczb rzeczywistych, równania, własności funkcji, ciągi liczbowe, pola i obwody figur, twierdzenie Pitagorasa. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 10 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich: Natalia Kuchta, Nikodem Czyż – kl.1a, Milena Cabańska – kl.1b, Klaudiusz Śledź – kl.1h, Weronika Oparka, Jakub Winczek, Anna Jaster – kl.2h, Agata Jagiełka – kl.3b oraz Filip Krysa, Weronika Pawłowska – kl.3h. Najwyższy wynik uzyskał Klaudiusz Śledź z klasy pierwszej, jednak uczeń nie przekroczył wymaganego progu, aby mógł uczestniczyć w etapie rejonowym.