Targi Edukacyjne

SONY DSCW dniu 17 marca 2012 roku Zespół Szkół Gastronomicznych tradycyjnie uczestniczył w targach edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych. Nasza oferta spotkała się z zainteresowaniem uczniów pilskich gimnazjów, ale także nie zabrakło gimnazjalistów okolicznych miejscowości, którzy chętnie zatrzymywali się przy naszym stoisku wystawienniczym. Liczymy na to, że od września część z nich zostanie naszymi uczniami. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy II o, III a, IV a oraz II u.  Z grona pedagogicznego szkołę promowała p. Dyrektor U. Mrall, p. wicedyrektor U. Śmigielska ora p. pedagog M. Raźniewska-Nalepa. Ponadto nasze uczennice  z klasy III h pod opieką nauczycieli  p. kierownik  J Kubiak, p. A. Kamińskiej oraz               p. G. Koniecznej -Palacz , przygotowały część gastronomiczną aby uświetnić poczęstunkiem tegoroczne targi.