Trochę z historii

Obraz 003

Schronisko Staszicówka ma już 52 lata.

Schronisko powołano do życia w 1963 roku decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie i na ten cel ówczesne władze Piły udostęniły pomieszczenia piwniczne w Szkole Podstawowej nr 7. Rozpoczęła się adaptacja pomieszczeń na potrzeby Schroniska. Na początek wygospodarowano jedną salę na 20 miejsc noclegowych, później wyremontowano korytarze, łazienki, wymieniono okna i drzwi.

W latach 1972-1973 nastąpiła dalsza adaptacja i modernizacja, dzięki którym uzyskano 20 następnych miejsc noclegowych oraz świetlicę. Duże pokoje przerobiono na mniejsze.

Mając dobrze funkcjonującąbazę Schronisko przystąpiło do Konkursu Współzawodnictwa Schronisk i w 1968 zdobyliśmy II miejsce w skali województwa. W 1971 Schronisko zdobyło I miejsce w województwie i V w kraju. Przez kolejne lata również wyrózniane było I miejscem, a w 1975 oprócz wyróżnienia otrzymało przechodni proporzec na stałe.

Schronisko do współzawodnictwa ponownie przystąpiło w 1996 i zdobywało I miejsce w skali kraju. W 2000 roku zdobyło najwyższe wyróżnienie krajowe za całokształt pracy „Złoto z laurem”, również od tego roku aż do dzisiaj schronisko zdobywa I miejsca w konkursach wojewódzkich i złote wyróżnienia w konkursach krajowych.

Indywidualne nagrody otrzymywała również wieloletnia Kierownik Schroniska pani Regina Lisiecka-Ziemba m.in. za dobrą pracę dydaktyczno wychowawczą z młodzieżą w zakresie promocji turystyki, propagowanie walorów turystycznych Piły, a także za stworzenie bardzo dobrych warunków noclegowych.

W 2008 roku Starosta Pilski podjął decyzję o przeniesieniu Schroniska do nowej siedziby przy ul. Okrzei 4. Jednocześnie zdecydowano o jego włączeniu do struktur Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Decyzja ta bardzo pozytywnie wpłynęła na działalność placówki, ponieważ nowoczesna, centralnie położona siedziba podniosła jakość pracy.

Schronisko rozwija także działalność w zakresie Młodzieżowych Kół Turystycznych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Jeśteśmy pierwszym schroniskiem w Wielkopolsce i jednym z nielicznych w kraju, które działa wśród młodzieży na taką skalę.Kierownictwo schroniska wychodzi z założenia, że turystyka uprawiana przez młodzież ma wielkie znaczenie dydaktyczno wychowawcze, rozwija osobowość młodych ludzi, wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy szacunku dla ludzi i środowiska naturalnego, pozwala poznawać różne zakątki Polski, historięi kulturę. W listopadzie 2002 powstało pierwsze koło PTSM składające się 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 7, 13.02.2003 powstało kolejne z 17 członkami. Obecnie działają 3 koła skupiające młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. . Jednym z zadań kół PTSM jest stała opieka nad schroniskiem, organizowanie imprez turystycznych.

Obecnie Schronisko dysponuje 40 miejscami noclegowymi w 10 pokojach, świetlicą i dobrze wyposażoną kuchnią. W 2014 roku nocowało 1537 osób, którym udzielono 5462 noclegów.