UDZIAŁ ZSG W OBCHODACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczniowie z klasy III h oraz III b uczestniczyli w dniach 15-16.11.2018 roku w ciekawych prelekcjach organizowanych w Inwest Parku w Pile. Zajęcia odbyły się w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dotyczyły one następującej tematyki : „Sekretem udanego biznesu jest pasja” oraz „ Dlaczego praca i biznes powinny być etyczne?” Edukacja prowadzona w takie formule pokazuje młodzieży wchodzącej na rynek pracy jak w praktyce powinno wyglądać prowadzenie biznesu. Uczy również, jak ważną umiejętnością w XXI wieku jest wykorzystanie kompetencji miękkich podczas zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Opiekunem młodzieży podczas prelekcji była Pani Monika Kurzajczyk.