Uwaga rekrutacja do projektu !!!

 


Uczniowie klas I-III Technikum ! Rusza rekrutacja na staże w ramach projektu PO WER „ Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” Braga-Portugalia . W projekcie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy są na wstępnym etapie edukacji zawodowej, tj. są uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich, uczących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji turystyki. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 17 uczniów. Wnioski można pobrać na stronie zsg.pila.pl w zakładce projektu , po wypełnieniu proszę przesłać na adres sekretariat@zsg.pila.pl , w tytule wpisać : wniosek do projektu Braga II tura !
Proszę przed wysłaniem wniosku zapoznać się z regulaminem rekrutacji znajdującym się także na stronie szkoły w zakładce projektu.