Wędliniarz

Zawód: Wędliniarz
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięs,
magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów mięsnych gotowych
przygotowywania mięsa do dystrybucji
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa
wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do   dystrybucji

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją T.5  Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych  i  uzyskują tytuł wędliniarza.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz  może być zatrudniony:

w zakładach  mięsnych,
w punktach zbytu wyrobów mięsnych
w firmach cateringowych