Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności


20 października odbył się etap szkolny XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
z tematyką wiodącą: Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia. Udział wzięło 5 uczniów z klasy 3ga, 3gb i 3pc. Najlepsze wyniki osiągnęły: Martyna Koralewska z klasy 3ga i Martyna Dubicka z klasy 3gb. Będą one reprezentować szkołę w etapie okręgowym
olimpiady w Poznaniu. Gratulujemy!
Organizator etapu szkolnego: p. Alina Matejczuk