X TYDZIEŃ EDUKACJI PROFILAKTYCZNEJ

SONY DSC

Jak co roku w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile odbywał się Tydzień Edukacji Profilaktycznej.

Tegoroczny był szczególny, ponieważ mija 10 lat od powstania idei , aby z zajęć o charakterze edukacyjno – profilaktycznym uczynić święto.
Celem imprezy było zapoznanie uczniów z placówkami pomocy psychologiczno- pedagogicznej i profilaktycznej. Propagowanie idei szkoły promującej zdrowie, edukacja młodzieży w różnych dziedzinach profilaktyki w szczególności środków psychoaktywnych oraz zdrowia psychicznego, a także odpowiedzialność karnej związanej z zażywaniem i sprzedażą środków odurzających oraz paleniem tytoniu, ogólnie: propagowanie zdrowego stylu życia.
Oprócz zajęć młodzież uczestniczyła w zabawach i konkursach, które miały także charakter edukacyjny ale przede wszystkim integracyjny. Na stronie Zespołu Szkół Gastronomicznych można obejrzeć prezentację, która będzie przeglądem działań z 10 lat Tygodnia Edukacji Profilaktycznej.
X jubileuszowy Tydzień Edukacji Profilaktycznej odbywał się pod hasłem
„W szkole dobrze się czujemy, dobry klimat budujemy!”
Naszej społeczności szkolnej zależy na dobrej atmosferze, bo często to ona chroni młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. Na spotkanie z okazji jubileuszu zostali zaproszeni goście, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością. W programie znalazł się oprócz podziękowań dla osób, które współpracowały podczas tych 10 lat, także wykład poprowadzony przecz socjologów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile pt. „Razem tworzymy dobry klimat szkoły”. Młodzież uczestniczyła w konkursie dla poszczególnych klas na prezentacje lub film przedstawiający klasę. W konkursie pierwsze miejsce zdobyła klasa 3 o technikum żywienia i usług gastronomicznych, drugie miejsce klasa 3 b technikum żywienia i usług gastronomicznych trzecie natomiast klasa 2 b tego samego kierunku. Na koniec zobaczyliśmy pokaz artystycznych umiejętności naszych uczniów.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest pedagog szkolny Marzena Raźniewska –Nalepa, współorganizatorami natomiast pani Lidia Bochan, pani Monika Kurzajczyk, pani Joanna Harenda oraz pan Maciej Szymański.