Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/694/wytyczne_mein_gis_cke_zima_2022.pdf

EGZAMIN ZAWODOWY I 2022