Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe

O PROGRAMIE

Opis projektu

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin-rekrutacji-uczestników-Aneks-nr-1-1

TURA II

Rekrutacja uczestników projektu II tura

NASZE DZIAŁANIA

Przygotowanie do projektu:

 

Realizacja projektu:

 

 

 

 

OGŁOSZENIA

Formularz ofertowy – usługi transportowe

Zapytanie ofertowe przelot

Zapytanie oferotwe i formularz nr  3(w zakresie ogólnych zasad bhp)

Zapytanie i formularz ofertowy 2 – (świadczenie usług transportowych)

Zapytanie i formularz oferotwy nr 1 – ( przelot)

Przykładowe pytania do testu sprawdzającego

Harmonogram rozmów

Lista osób zakwalifikowanych na staż