Nabór

Informacje dotyczące naboru 2021/2022

Terminy postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

https://dokumenty.mein.gov.pl/4f54cb9b-99fa-4112-8fdd-4abe5d0afe8b/terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

 

Wszyscy kandydaci do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych powinni korzystać z naboru elektronicznego na stronie: https://pila.edu.com.pl

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile:

TECHNIKUM:
Zobacz       Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zobacz       Zawód: Technik hotelarstwa
Zobacz       Zawód: Technik organizacji turystyki
Zawód: Technik  technologii  żywności

Branżowa Szkoła I stopnia
Zawód: Kucharz
Zawód: Przetwórca mięsa
Zawód: Cukiernik
Zawód: Piekarz

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – zobacz

Kryteria naboru dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej

rok 2021/2022 pobierz

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – zobacz

Terminarz naboru -Technikum 

Terminarz naboru – Branżowa Szkoła I stopnia –

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podania:

Technikum i BS I stopnia    – pobierz

BS I stopnia specjalna  – pobierz

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  – pobierz

Młodzieży składającej podania do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  nie obowiązuje nabór elektroniczny, należy zgłosić się osobiście do szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA

Proponowane kierunki kształcenia   2021/2022 

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej – 

STROJE:

Kucharz       Hotelarz      Kelner

 

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Liceum dla dorosłych  i BS II stopnia  – podanie

Terminarz naboru – szkoły dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla dorosłych 2021/2022 

Regulamin rekrutacji dla dorosłych