Dokumenty szkolne

  • Statut ZSG –kliknij
  • Statut Technikum nr 5 –  kliknij
  • Statut Branżowej Szkoły I stopnia – kliknij
  • Wewnątrzszkolne zasady oceniania (załącznik nr 1 do Statutu), kliknij
  • Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSG w Pile (załącznik nr 2 do Statutu), kliknij
  • Punktowe zasady oceniania zachowania w ZSG w Pile, kliknij 
  • Program wychowawczo-profilaktyczny, kliknij
  • Procedury korzystania z dziennika elektronicznego, kliknij
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego kliknij
  • Procedury bezpieczeństwa dotyczące obecności uczniów w szkole w okresie pandemii, kliknij