Ubezpieczenie

Przedstawiamy komplet materiałów informacyjnych dotyczących grupowego ubezpieczenia NNW.

ZSG Piła_zgłaszanie roszczeń

ZSG Piła_zasady opłaty składki

ZSG Piła_zakres i opis ubezpieczenia

ZSG Piła_blankiet wpłaty pusty

ZSG Piła_blankiet wpłaty

Informacja o produkcie

Informacja o ochronie danych osobowych

W przypadku wpłat na konto prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi , by w tytule przelewu znalazło się imię i nazwisko zgłaszanego dziecka oraz klasy/grupy.

W przypadku opłacenia składki jednym przelewem za większą ilość dzieci (rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki) prosimy o wpisane w tytule dane wszystkich dzieci.