Ubezpieczenie

Przedstawiamy komplet materiałów informacyjnych dotyczących grupowego ubezpieczenia NNW.

UWAGA : Jedyną  zmianą w porównaniu z rokiem ubiegłym jest NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

Informacja o ochronie danych osobowych

OWU_Edu_Plus_01_14_05_2020

WZÓR_zgłaszanie roszczeń

WZÓR – zasady opłacania składek

ZSG Piła_zakres i opis ubezpieczenia

W przypadku wpłat na konto prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi , by w tytule przelewu znalazło się imię i nazwisko zgłaszanego dziecka oraz klasy/grupy.

W przypadku opłacenia składki jednym przelewem za większą ilość dzieci (rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki) prosimy o wpisane w tytule dane wszystkich dzieci.