Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Z kart historii

Z kart historii

Po kliknięciu w dowolny przycisk, plik zostanie otwarty w nowej karcie

Druga wojna światowa zostawiła Piłę zniszczoną w 75%. Mimo tak trudnej sytuacji 1 października 1945r. Znalazło się grono ludzi, którzy przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego postanowili założyć pierwszą w Pile szkołę średnią. Ich determinacja i zaangażowanie doprowadziły do tego, że szkoła ta nie dość, że zaistniała, to w ciągu 50 lat nastąpił jej ogromny rozkwit.
Trzydzieści uczennic rozpoczęło naukę w tej szkole. Obecnie co roku 200 absolwentów opuszcza mury tego budynku. Typ szkoły ulegał z biegiem lat wielu przekształceniom.
Pierwsze uczennice kształciły się w Państwowej Szkole Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I-go stopnia. Wysiłek i zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczennic pozwalają na doprowadzenie budynku szkolnego do stanu używalności po zniszczeniach wojennych oraz dalszy rozwój kierunków kształcenia. Już 1 lutego 1946r. Powstaje Państwowa Szkoła Przysposobienia Krawiecko-Bieliźniarskiego I-go stopnia na podbudowie szkoły podstawowej.
1 września 1947r. powstają następne dwie szkoły trzyletnie. Są to: Państwowe Gimnazjum  Gospodarcze oraz Państwowe Gimnazjum Krawieckie. Do szkoły uczęszcza 106 uczennic i zatrudnionych jest już pięciu nauczycieli. W tym samym czasie rozpoczyna się organizowanie pracowni technologicznej i krawieckiej. Powstaje biblioteka szkolna, a na III piętrze budynku szkolnego – internat. Dwa lata później 1 września 1948r. powstaje Państwowe Liceum Przemysłu Gastronomicznego oraz Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego.
Są to szkoły 4-letnie na podbudowie siedmiu klas szkoły podstawowej. Naukę pobiera wówczas 178 uczennic, a nauczycieli jest ośmiu. Tworzą oni gabinet fizyczno-chemiczny oraz uzupełniają istniejące już pracownie.
W latach 1945-51 powstaje nowa pracownia technologiczna i pracownia porządków i prania, a internat zostaje przeniesiony do budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu, gdzie dokonywana jest adaptacja poszczególnych pomieszczeń.
1 września 1950r. powstaje Technikum Gastronomiczne – specjalność technologia żywienia zbiorowego o 4-letnim cyklu kształcenia oraz dwuletnia Zasadnicza Szkoła Odzieżowa.
15 sierpnia 1951r. funkcję dyrektora szkoły przejmuje Marian Kuśnierek, tworząc jednocześnie nowy kierunek: Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną – specjalność kucharz o 2-letnim cyklu kształcenia.
W latach 1951-53 w szkole zostaje wyodrębniona pracownia fizyczna i powstaje Spółdzielnia Uczniowska. 1 września 1956r. Utworzono 5-letnie Technikum Gospodarcze CRS o specjalności technologia żywienia zbiorowego, natomiast rok później powstaje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Gospodarstwa CRS „SCh” o specjalności gospodarstwo domowe i zbiorowe. W tym samym roku prowadzone są prace modernizacyjne budynku szkolnego w postaci przebudowanej pracowni fizycznej i utworzeniu gabinetu lekarskiego, a w dalszym czasie przebudowa gabinetów przedmiotowych, takich jak: towaroznawczy, historyczny, przysposobienia obronnego.
1 września 1967r. Powstaje 4-letnie Technikum Gastronomiczne oraz 3-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna -zawód kucharz. Ten typ kształcenia istnieje do dnia dzisiejszego. W roku szkolnym 1977/78 zostaje powołana 3-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna – specjalna – zawód kucharz. Ten typ kształcenia przeznaczony jest dla młodzieży o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego.
Przełomowym rokiem w rozwoju kierunków kształcenia jest rok 1978/79, kiedy to zostają uruchomione: 3-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna -zawód kucharz-garmażer oraz 2,5-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna – zawód kelner-bufetowy. Oba typy szkół kształcą przyszły personel dla potrzeb Hotelu „Rodło”. Następny rok szkolny to utworzenie 4-letniego Liceum Zawodowego w zawodzie kelner-bufetowy. W roku szkolnym 1984/85 powstaje pracownia obsługi konsumenta wraz z zapleczem na wzór sali kawiarnianej, która do chwili obecnej pełni funkcję pomieszczenia reprezentacyjnego dla potrzeb szkoły. Organizuje się kolejną pracownię technologiczną. Młodzież i nauczyciele wychowania fizycznego mają do dyspozycji własną salę gimnastyczną oraz przygotowane boisko sportowe dla potrzeb kultury fizycznej.
1 września 1987r. zostaje wprowadzony nowy kierunek kształcenia. Jest to 3-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna zawód kelner, która powstaje w miejsce 4-letniego Liceum Zawodowego. Natomiast we wrześniu 1990r. Zostają utworzone: 2,5-letnie Technikum Gastronomiczne na podbudowie ZSG o specjalności żywienie zbiorowe oraz 2-letnie Policealne Studium Dietetyczne.
Początek lat 90-tych to okres trudny dla polskiej oświaty. Jednakże wspólnym wysiłkiem udało się wiele osiągnąć. Istotnymi przedsięwzięciami były m.in. wymiana dachu i remont sali gimnastycznej. Odnowiono większość klasopracowni i korytarze. Zgodnie z duchem czasu pojawiły się pracownie komputerowe. Całkowicie zmienił się wygląd piwnicy. Dawne mieszkanie woźnego stało się biblioteką z czytelnią ze stanowiskami komputerowymi. Ponura i pełna rur kotłownia przeobraziła się w czystą, jasną i doskonale wyposażoną siłownię. Zmiany nie ominęły również pracowni technologicznych – pojawiły się przy nich nowe szatnie, a same pracownie wyposażono w nowy sprzęt. W kolejnych latach w szkole otworzono nowe kierunki kształcenia: w 1995 roku – technik hotelarstwa, w 2001 roku – technik obsługi turystycznej, w 2002 roku –  technik organizacji usług gastronomicznych, a w 2005 roku – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
Następne lata przyniosły również wiele zmian. 21 października 2005 roku, Szkoła hucznie obchodziła swoje 60 – lecie. Aż trudno uwierzyć, ale na zjazd z tej okazji przyjechało 354 absolwentów! Oprócz udziału w uroczystej mszy i akademii w Pilskim Domu Kultury (jej częścią było przygotowane przez uczniów ZSG, przedstawienie teatralne  pt.  „Posażna jedynaczka”  wg Jana Aleksandra Fredry)  jego uczestnicy bawili się doskonale do białego rana na balu w hotelu Gromada. Dla wszystkich jednak największym przeżyciem była możliwość spotkania z kumplami, nauczycielami i oczywiście zobaczenia murów „starej budy”.  Niejednemu „uczniowi” łza się w oku zakręciła…
Rok 2007 otwiera czas wielkich remontów. 22 czerwca właśnie tego roku, uroczyście, w obecności Starosty Pilskiego, na terenie boiska szkolnego wmurowano kamień węgielny pod budowę hali widowiskowo – sportowej. Ta potężna inwestycja, oddana została do użytku 19 czerwca 2009 roku. Jest obecnie piękną wizytówką naszej Szkoły… Wznoszeniu hali towarzyszyły porządki w obejściu szkoły. Zniknął stary, pamiętający niemieckie czasy budynek gospodarczy oraz trochę „młodszy” ale równie brzydki garaż. Boisko na tym zyskało – jest niewątpliwie więcej przestrzeni.
W 2007 roku Szkoła zrezygnowała z użytkowania internatu znajdującego się przy ulicy Bohaterów Stalingradu. Nasi uczniowie korzystają obecnie z internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. Natomiast 1 stycznia 2008 roku, częścią Zespołu Szkół Gastronomicznych stało się Schronisko Młodzieżowe „Staszicówka”,  mieszczące się obecnie w Pile przy ulicy Okrzei 4.
Rok 2008 to remontów ciąg dalszy. Wtedy właśnie wymieniono w budynku całą instalację elektryczną a wakacje roku 2010 całkowicie odmieniły wygląd zewnętrzny szkoły. Starostwo Pilskie przystąpiło do programu termomodernizacji budynku. Zaowocowało to wymianą starych, jeszcze niemieckich okien i grzejników oraz nową, ocieploną elewacją zewnętrzną. Jest ona dopasowana kolorystycznie do nowej hali widowiskowo – sportowej. Aż miło patrzeć. „Nowa” szkoła przypomina „starą” już tylko z kształtu…
Zmiany w Szkole nie dotyczyły tylko remontów. 19 listopada 2008 roku, Szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Był to efekt prowadzonych przez wiele lat działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Działania Szkoły Promującej Zdrowie są między innymi realizowane poprzez:
– organizowanie imprez integracyjnych dla nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły
– rozwijanie samorządności szkolnej
– propagowanie ciekawych form wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu
– dbałość o wystrój i estetykę wnętrz szkoły
– integracja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z pozostałą społecznością szkolną
– rozwijanie idei wolontariatu
– propagowanie zasad racjonalnego żywienia.
W szkole prowadzona jest szeroka działalność informacyjna w zakresie promocji zdrowia skierowana do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi.
Od 2010 roku Szkoła uczestniczy w projekcie „Szkoła Kluczowych Kompetencji”. Celem tego projektu jest wyposażenie naszych uczniów w umiejętności, które pozwolą mu odnaleźć się na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Pomogą mu być elastycznym, kreatywnym, komunikatywnym, twórczym. Dzięki tym predyspozycjom, zmiana wykonywanego zawodu nie musi być problemem nie do przejścia. Dlatego też proponujemy kształtowanie kompetencji w zakresie:
– języków obcych  poprzez: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie
– przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
– umiejętności tworzenia i czytania wykresów i  schematów
– podstaw przedsiębiorczości
Szkoła robiła i robi  wszystko, aby jak najlepiej przygotować swoich uczniów do wybranego zawodu, by poznali i polubili wszystkie tajniki branży gastronomicznej i hotelarskiej. Przeszło sześćdziesięcioletni okres kształcenia sprawił, że możemy poszczycić się liczną rzeszą ponad 9 tysięcy absolwentów, rozsianych po całym kraju. Przez wszystkie lata, od momentu powstania w tej szkole pierwszych oddziałów, kierownictwo i kadra pedagogiczna dążą do tego, aby każdy dzień spędzony w Zespole Szkół Gastronomicznych procentował w dorosłym życiu wychowanków.

Skip to content