Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Rada rodziców

Rada rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący – Krzysztof Drzewiecki
Wiceprzewodniczący – Marcin Kokoszyński
Protokolant – Lucyna Szymczak
Skarbnik – Katarzyna Pabisiak

W skład Rady Rodziców działającej przy ZSG w Pile wchodzą członkowie klasowych rad rodziców, którzy spośród siebie wybierają Prezydium Rady Rodziców.

Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Rady Rodziców. Tematyka spotkań związana jest z bieżącą pracą szkoły.

W miesiącu wrześniu br. na spotkaniu Rady Rodziców odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców.

W spotkaniach Prezydium uczestniczą dyrektor ZSG oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej p. Julita Jurdzińska.

Inspektor BHP

godziny pracy: od poniedziałku do piątku według potrzeb

kontakt: tel./fax (67)212-34-01; tel.(67)210-93-55

Drodzy Rodzice!

Podajemy numer konta bankowego, na które również można dokonywać wpłat na RADĘ RODZICÓW:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile

ul. Gen. Sikorskiego 73; 64-920 Piła

50 1090 1320 0000 0000 3200 7715

Składka roczna wynosi 60 zł – można wpłacać w ratach!

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy! 🙂

Poradniki i broszury – materiały edukacyjne do pobrania

Po kliknięciu w dowolny przycisk poniżej zostanie pobrany plik, otworzony w nowej karcie

Pomoc telefoniczna i online – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

Skip to content