Plan spotkań z rodzicami

30.03.2023

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

W klasach 4GA, 4GB, 4GH, 4GT -informacja o propozycjach ocen końcoworocznych.

23.05.2023

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas– w klasach I-III i IV (po szkole podstawowej) informacja o propozycjach ocen końcoworocznych. 

Skip to content