III Rajd Graniczny w Jeziorkach

 

W dniu 23 września 2017 r. silna grupa uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy dzielnie pokonała dystans 8 km

w Rajdzie Granicznym w Jeziorkach. Trasa przebiegała w pobliżu dawnej granicy polsko – niemieckiej, wzdłuż fortyfikacji niemieckich, po drodze również uczniowie podziwiali piękne lasy w obszarze „Natura 2000”. Rajd zapoczątkowała oficjalna uroczystość upamiętniająca i składająca hołd pamięci ofiar września 1939 r. Uczniowie podobnie jak inne delegacje złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem pamięci narodowej. Nasz uczeń Tomasz Staniszewski ze SPdP jako harcerz pełnił oficjalną wartę pod pomnikiem. Zakończenie rajdu to wręczenie medali uczestnikom, którzy ukończyli dystans
8 km oraz cykl imprez tematycznych i konkurów. Dodatkowe imprezy to: zawody strzeleckie z wiatrówki, pokaz tresury psa policyjnego, stoisko kryminalistyczne Szkoły Policji w Pile, stoisko Wojewódzkiego Ruchu Drogowego, stoisko Pilskiego Muzeum Wojskowego. Wszyscy uczestnicy rajdu pełni entuzjazmu i pozytywnej energii oraz emocji, wrócili z medalami do domu, a cała drużyna otrzymała puchar oraz grę dydaktyczną dla szkoły.
Opiekunami i pozytywnym wsparciem dla uczniów były: Janina Kubiak i Irena Wasik