Szkolenia w ramach projektu „Sukces zawodowy naszym priorytetem”

Kolejny dzień szkolenia w ramach projektu „Sukces zawodowy naszym priorytetem” realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach europejskiego funduszu społecznego. Dzisiaj kandydaci na animatorów czasu wolnego odbywali zajęcia praktyczne – sztukę autoprezentacji oraz
prowadzenie imprez pod hasłem „ mikrofon nie gryzie” !!!