Szkolenie „Animator czasu wolnego”

W dniu 28.11.2019 roku w ramach realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projektu „sukces zawodowy naszym priorytetem” odbyły się zajęcia dla uczniów uczestniczących w szkoleniu „Animator czasu wolnego”. Uczniowie odwiedzili pilski Klub Seniora przy Regionalnym Centrum Kultury, w którym zapoznali się z ofertą spędzania czasu wolnego dla seniorów. Dowiedzieli się jakie potrzeby w zakresie spędzania czasu wolnego mają osoby w starszym wieku.