Uwaga- ważne !!!

Drodzy uczniowie klas IV Technikum nr 5

W związku z sytuacją pandemiczną oraz procedurami egzaminacyjnymi obowiązującymi w ZSG w Pile opartymi na wytycznych CKE, prosimy o przybycie na egzaminy w dniach 11 -12 stycznia 2021 według następującego harmonogramu:

11 stycznia 2021 poniedziałek (egzamin praktyczny godz. 9.00 lub 13.00 – czas trwania 150 minut)

kwalifikacja TG.14 godz. 8.20      (klasa 4h- technik obsługi turystycznej)

kwalifikacja TG.15  godz. 12.10   (klasa 4h- technik obsługi turystycznej)

kwalifikacja TG. 13 godz. 12.15   (klasa 4h- technik hotelarstwa)

kwalifikacja TG. 16 godz. 12.20   (klasa 4a- technik żywienia  usług gastronomicznych)

 

12 stycznia 2021 wtorek  (egzamin pisemny godzina 12.00 – czas trwania 60 minut)

kwalifikacja TG. 13 godz. 11.05

kwalifikacja TG.15  godz. 11.15

kwalifikacja TG. 16 godz. 11.20

Prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, w stroju dostosowanym do egzaminu i warunków pogodowych.

Ponadto każdy dający musi posiadać :

  • dowód osobisty,
  • własny długopis (pióro) z czarnym wkładem (atramentem),
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Przed wejściem do sali każdy zdający będzie musiał podpisać oświadczenie o stanie zdrowia, a zbędne przedmioty pozostawić w szatni w specjalnie przygotowanych, podpisanych workach.

W celu sprawnego poruszania się po szkole prosimy o punktualne przybycie, zachowanie dystansu społecznego oraz stosowanie się do poleceń nauczycieli.

Egzaminy-Procedury bezpieczeństwa dotyczące obecności uczniów w szkole w okresie pandemii