Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zawód:   Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
prac porządkowych w części noclegowej hotelu;
prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego;
prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców, sporządzaniem   potraw i napojów;
prac związanych z działalnością pralni hotelowej;
prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych;
prac pomocniczych związanych z pielęgnacją  roślin ozdobnych,
prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie    hotelowych  terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją T.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi  hotelarskie   i  uzyskują tytuł  pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  może być zatrudniony w :
pensjonatach;
motelach
domach wycieczkowych;
schroniskach;
schroniskach młodzieżowych;
innych obiektach świadczących usługi noclegowe.

Piekarz

Zawód: Piekarz
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich
sporządzania półproduktów piekarskich
dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie
przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją  T.3  Produkcja wyrobów piekarskich   i  uzyskują tytuł piekarza.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może być zatrudniony w:

zakładach piekarskich
zakładach gastronomicznych
punktach zbytu pieczywa
w przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i wyroby piekarnicze,

Cukiernik

Zawód: Cukiernik
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych
sporządzania półproduktów cukierniczych
sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
dekorowania wyrobów cukierniczych

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją  T.4.  Produkcja wyrobów cukierniczych i  uzyskują tytuł cukiernika.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik może być zatrudniony w:

zakładach wytwarzających ciasta,
wyroby czekoladowe,
lody,
pieczywo cukiernicze,
wyroby karmelowe
i inne.

Wędliniarz

Zawód: Wędliniarz
Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięs,
magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów mięsnych gotowych
przygotowywania mięsa do dystrybucji
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa
wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do   dystrybucji

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją T.5  Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych  i  uzyskują tytuł wędliniarza.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz  może być zatrudniony:

w zakładach  mięsnych,
w punktach zbytu wyrobów mięsnych
w firmach cateringowych