25 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Erasmusa !!!

Czym jest program Erasmus+?
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, sportu, kultury oraz szkoleń, młodzieży i osób dorosłych. W Polsce realizowany jest od 30 lat, zastąpił wcześniejszy program „Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych. jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską. Erasmus to program, który umożliwia studiowanie na europejskich uczelniach, odbywanie zagranicznych staży i praktyk oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Od 2016 szkoła bierze udział w projektach unijnych w ramach Erasmus+ !!!
Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Równie ważny jest rozwój osobisty ucznia oraz zdobycie umiejętności interpersonalnych. Efektem mobilności ma być otwarcie uczniów na europejskie rynki pracy oraz polepszenie umiejętności językowych, pozwalające na zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Staże pozwolą na rozwój przedsiębiorczości wśród uczestników projektów oraz zwiększy ich poczucie własnej wartości. Uczniowie w trakcie staży zagranicznych poznają także regiony, kulturę, obyczaje oraz kuchnię krajów do których jeżdżą, a swoimi doświadczeniami i wiedzą będą mogli podzielić się po powrocie do Polski. Ogólnopolski Dzień Erasmusa jest doskonałą okazją, by dowiedzieć się jak realizowane są projekty unijne w naszej szkole.


Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Skip to content