Drodzy Maturzyści 2020


W związku z sytuacją pandemiczną, procedurami egzaminacyjnymi obowiązującymi w ZSG w Pile opartymi na wytycznych CKE, prosimy o przybycie na egzaminy w dniach 08 – 10 06 2020 według następującego harmonogramu:
godz.7.45 klasa IV a
godz. 8.00 klasa IV b
godz. 8.15 klasa IV h
8.30 – absolwenci z lat ubiegłych.
Prosimy o przybycie w stroju dostosowanym do egzaminu i warunków pogodowych. Prosimy nie zabierać telefonów i zbędnych przedmiotów.
Prosimy o przyjście w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, w rękawiczkach ochronnych, z własnymi długopisami z wkładem w kolorze czarnym oraz dowodem osobistym.
Ponadto na matematykę należy przynieść kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.
Jeżeli jest to konieczne można przynieść zamkniętą 0,5 l butelkę wody.
Przed wejściem do szkoły każdy zdający będzie musiał podpisać oświadczenie o stanie zdrowia, a zbędne przedmioty musi pozostawić w szatni w specjalnie przygotowanych, podpisanych workach.
W celu sprawnego poruszania się po szkole prosimy o punktualne przybycie, zachowanie dystansu społecznego oraz stosowanie się do poleceń nauczycieli.