Etap szkolny IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

oli

Dnia 25 października w Zespole Szkół Gastronomicznych odbył się etap szkolny IX edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Cele Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji.

Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów

klas hotelarskich.

Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.

Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.

Prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami.

Integracja środowiska hotelarskiego.

W etapie szkolnym wzięło udział 10 uczennic.

Etap szkolny miał formę testu pisemnego zawierającego 40 pytań zamkniętych.

ZSG reprezentować będą dwie uczennice:

  • Ewa Wawrzeńczyk z klasy 3h

  • Magdalena Kożuchowska z klasy 2h

Tematem przewodnim IX edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej jest ”Wyposażenie techniczne w hotelarstwie”.

opiekun Małgorzata Gzela


Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Skip to content